przeprowadzać

przeprowadzać
przeprowadzać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, przeprowadzaćam, przeprowadzaća, przeprowadzaćają, przeprowadzaćany {{/stl_8}}– przeprowadzić {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIb, przeprowadzaćdzę, przeprowadzaćdzi, przeprowadzaćadź, przeprowadzaćdzony {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'prowadząc kogoś, coś, wskazując drogę, przebywać jakąś przestrzeń, przechodzić z jednego miejsca na drugie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przeprowadzać staruszkę na drugą stronę ulicy. Pilot przeprowadził statek przez mieliznę. Przeprowadzić stado przez góry. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wykonywać, budować coś mającego znaczną rozciągłość w przestrzeni lub przebiegającego na drugą stronę czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przeprowadzić wykop, linię energetyczną, tor kolejowy. Przeprowadzać tunel, rów. Przeprowadzić kable pod drogą. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wytyczać, wykreślać coś długiego, przebiegającego z jednego miejsca w drugie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przeprowadzić linię, strefę rozgraniczenia na mapie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'realizować jakąś skomplikowaną, trwającą jakiś czas czynność; osiągać cel w jakimś działaniu, dokonywać czegoś, urzeczywistniać coś, doprowadzać coś do zakończenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przeprowadzać badania, remont, postępowanie spadkowe. Przeprowadzać reformy, referendum, wybory. Przeprowadzać wywiad, śledztwo, kontrolę. Przeprowadzić operację, eksperyment. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kierując czymś, będąc pomysłodawcą, doprowadzić to do pomyślnego zakończenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mimo sprzeciwów przeprowadził swoje zamierzenia. Dowódca przeprowadził udany atak siłami kompanii. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przenosić kogoś na nowe miejsce zamieszkania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przeprowadzaliśmy rodziców na wieś. Przeprowadzono mieszkańców bloku do nowego budynku. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • przeprowadzać się – przeprowadzić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} przenosić się do innego mieszkania, zmieniać miejsce pobytu; lokal : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przeprowadzić się do innego miasta. Przeprowadzić się do nowego mieszkania. Przeprowadzamy się z komputerami na drugie piętro. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeprowadzać — Przeprowadzić sprawę przez bufet zob. bufet 1 …   Słownik frazeologiczny

  • przeprowadzić — dk VIa, przeprowadzićdzę, przeprowadzićdzisz, przeprowadzićwadź, przeprowadzićdził, przeprowadzićdzony przeprowadzać ndk I, przeprowadzićam, przeprowadzićasz, przeprowadzićają, przeprowadzićaj, przeprowadzićał, przeprowadzićany 1. «przebyć jakąś… …   Słownik języka polskiego

  • zakres — m IV, D. u, CMs. zakressie; lm M. y 1. «granice zasięgu danego zjawiska, faktu itp.; dziedzina objęta tymi granicami» Zakres uprawnień sejmu. Zakres czyjejś działalności. Zakres znaczeniowy wyrazu. Zwęzić, zmniejszyć zakres czegoś. Coś wchodzi w… …   Słownik języka polskiego

  • lustrować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, lustrowaćruję, lustrowaćruje, lustrowaćany {{/stl 8}}– zlustrować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeprowadzać lustrację, oględziny; dokonywać przeglądu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prowadzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, prowadzićdzę, prowadzićdzi, prowadzićadź, prowadzićdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wieść do jakiegoś celu, w jakieś miejsce kogoś (coś), kto (co) nie zna drogi lub nie może …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ankietować — ndk IV, ankietowaćtuję, ankietowaćtujesz, ankietowaćtuj, ankietowaćował, ankietowaćowany «przeprowadzać badania na podstawie ankiety; zbierać informacje, pytać kogoś za pomocą ankiety» Ankietować jakieś środowisko. Ankietowane osoby …   Słownik języka polskiego

  • ankietyzować — ndk IV, ankietyzowaćzuję, ankietyzowaćzujesz, ankietyzowaćzuj, ankietyzowaćował, ankietyzowaćowany «przeprowadzać ankietę, pytać kogoś za pomocą ankiety; ankietować» Ankietyzować jakieś środowisko. Ankietyzowane osoby …   Słownik języka polskiego

  • asenizacja — ż I, DCMs. asenizacjacji, blm 1. «usuwanie (usunięcie) w sposób higieniczny płynnych nieczystości z jakiegoś terenu» Asenizacja miejska. Dokonywać asenizacji. Przeprowadzać asenizację na wsi. 2. przestarz. «polepszanie (polepszenie) warunków… …   Słownik języka polskiego

  • atestować — ndk a. dk IV, atestowaćtuję, atestowaćtujesz, atestowaćtuj, atestowaćował, atestowaćowany 1. «wystawiać, wystawić świadectwo zawierające wyniki fabrycznej kontroli technicznej wyrobu przemysłowego» Atestowany towar. 2. «przeprowadzać,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”